Avizul 4/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Regatul Unit cu privire la aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) (RGPD)

31 January 2020
Avizul 4/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Regatul Unit cu privire la aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) (RGPD) 142.1 KB
Members: