Mnenje št. 25/2020 o osnutku sklepa švedskega nadzornega organa v zvezi z zavezujo čimi poslovnimi pravili družbe Tetra Pak za upravljavce