Становище 25/2020 относно проекта на решение на надзорния орган на Швеция по отношение на задължителните фирмени правила на администратора Tetra Pak