Opinjoni 25/2020 dwar l-abbozz tad-deċiżjoni tal-Awtorità Superviżorja Żvediża fir-rigward tar-Regoli Korporattivi Vinkolanti tal-Kontrollur ta’ Tetra Pak