Stanovisko 23/2021 k návrhu rozhodnutí příslušného dozorového úřadu České republiky ohledně schválení požadavků na akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování podle článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů