Opinia 21/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy słowacki organ nadzorczy