Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelse nr. 21/2018 om udkast til liste fra den kompetente tilsynsmyndighed i Slovakiet vedrørende behandlingsaktiviteter, som er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (artikel 35, stk. 4, i GDPR)

03 October 2018
Udtalelse nr. 21/2018 om udkast til liste fra den kompetente tilsynsmyndighed i Slovakiet vedrørende behandlingsaktiviteter, som er underlagt kravet om en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse (artikel 35, stk. 4, i GDPR)  118.85 KB
Medlemsstater: