Mišljenje 21/2018 o nacrtu popisa nadležnog nadzornog tijela Slovačke u vezi s postupcima obrade na koje se primjenjuje zahtjev za procjenu učinka na zaštitu podataka (članak 35. stavak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka)

3 October 2018
Mišljenje 21/2018 o nacrtu popisa nadležnog nadzornog tijela Slovačke u vezi s postupcima obrade na koje se primjenjuje zahtjev za procjenu učinka na zaštitu podataka (članak 35. stavak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka) 123.73 KB
Members: