Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums Nr. 16/2019 par Beļģijas kompetentās uzraudzības iestādes lēmuma projektu attiecībā uz ExxonMobil Corporation saistošajiem uzņēmuma noteikumiem

12 November 2019
Opinion 16/2019 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Binding Corporate Rules of ExxonMobil Corporation  717.84 KB
Dalībvalstis: