Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Stanovisko 16/2019 k návrhu rozhodnutí belgického dozorového úřadu ohledně závazných podnikových pravidel společnosti ExxonMobil Corporation

12 November 2019
Opinion 16/2019 on the draft decision of the Belgian Supervisory Authority regarding the Binding Corporate Rules of ExxonMobil Corporation  717.84 KB
Členské státy: