Lausunto 16/2019 Belgian valvontaviranomaisen antamasta päätösehdotuksesta, joka koskee ExxonMobil Corporationin yritystä koskevia sitovia sääntöjä