Lausunto 05/2021 ehdotuksesta hallinnolliseksi järjestelyksi henkilötietojen siirtämiseksi Haut Conseil du Commissariat aux Comptesin (H3C) ja Public Company Accounting Oversight Boardin (PCAOB) välillä

2 February 2021
Lausunto 05/2021 128.73 KB
Members: