05/2021. számú vélemény a személyes adatoknak az Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), valamint a Részvénytársaságok Számviteli Felügyeleti Testülete (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) közötti továbbítására vonatkozó közigazgatás

2 February 2021
05/2021. sz m  v lem ny 135.71 KB
Members: