Usmernenia 4/2018 o akreditácii certifikačných subjektov podľa článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (2016/679)

14 December 2018
Usmernenia 4/2018 499.72 KB
Members: