Euroopan tietosuojaneuvosto

Ohjeet 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 43 artiklan mukaisesti

14 December 2018
Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation  913.67 KB
Jäsenvaltiot: