Европейски комитет за защита на данните

Насоки 4/2018 относно акредитацията на сертифициращите органи съгласно член 43 от Общия регламент относно защитата на данните (2016/679)

14 December 2018
Guidelines 4/2018 on the accreditation of certification bodies under Article 43 of the General Data Protection Regulation  913.67 KB
Държави членки: