Usmernenia 2/2020 k článku 46 ods. 2 písm. a) a článku 46 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/679 o prenose osobných údajov medzi orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektmi v EHP a mimo EHP

15 December 2020
edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltransferspublicbodies_v2_sk.pdf 217.81 KB
Members: