Pamatnostādnes 2/2020 par Regulas 2016/679 46. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 46. panta 3. punkta b) apakšpunkta piemērošanu personas datu nosūtīšanai starp EEZ publiskajām iestādēm un struktūrām un ārpus EEZ esošām publiskajām iestādēm un struktūrām

15 December 2020
edpb_guidelines_202002_art46guidelines_internationaltransferspublicbodies_v2_lv.pdf 193.04 KB
Members: