ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects - version adopted after public consultation

16 October 2019
Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects  211.8 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: