Pamatnostādnes 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem

16 October 2019
Final version
See the First version of this publication drafted before public consultation.
Pamatnostādnes 2/2019 187.6KB
Members: