Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 04/2020 par atrašanās vietas datu un kontaktu izsekošanas rīku izmantošanu saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

21 April 2020
Pamatnostādnes 04/2020  250.78 KB
Dalībvalstis: