Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Datu aizsardzības speciālists