Решение 1/2022 относно спора, възникнал във връзка с проекта за решение на френския надзорен орган относно Accor SA съгласно член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД

Adopted on: 15 June 2022 Published on: 11 October 2022

'Please find the decision of the FR SA in the EDPB Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism or directly here

Решение 1/2022 270.21 KB
Members: