Besluit 01/2020 over het geschil dat is ontstaan over het ontwerpbesluit van de Ierse toezichthoudende autoriteit betreffende Twitter International Company op grond van artikel 65, lid 1, onder a), van de AVG

Adopted on: 9 November 2020 Published on: 06 April 2021
edpb_bindingdecision01_2020_nl.pdf 492.35 KB
Members: