Otsus 01/2020, mis käsitleb vaidlust Iirimaa järelevalveasutuse tehtud otsuse eelnõu üle seoses äriühinguga Twitter International Company isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 lõike 1 punkti a alusel

Adopted on: 9 November 2020 Published on: 06 April 2021
edpb_bindingdecision01_2020_et.pdf 438.69 KB
Members: