Решение 01/2020 относно спора, възникнал във връзка с проекта за решение на ирландския надзорен орган относно Twitter International Company съгласно член 65, параграф 1, буква а) от ОРЗД

Adopted on: 9 November 2020 Published on: 06 April 2021
edpb_bindingdecision01_2020_bg.pdf 504.4 KB
Members: