Záväzné rozhodnutie 1/2021 o spore týkajúcom sa návrhu rozhodnutia írskeho dozorného orgánu týkajúceho sa spoločnosti WhatsApp Ireland podľa článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Adopted on: 28 July 2021 Published on: 25 March 2022

Please find the decision of the IE SA in the EDPB Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism or directly here. The corrigendum to the IE SA decision is directly available here.

Záväzné rozhodnutie 1/2021 o spore týkajúcom sa návrhu rozhodnutia írskeho dozorného orgánu týkajúceho sa spoločnosti WhatsApp Ireland podľa článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov 768.9 KB
Members: