Siduv otsus 1/2021, mis käsitleb vaidlust Iirimaa järelevalveasutuse tehtud otsuse eelnõu üle seoses äriühinguga WhatsApp Ireland isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 lõike 1 punkti a alusel

Adopted on: 28 July 2021 Published on: 25 March 2022

Please find the decision of the IE SA in the EDPB Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism or directly here. The corrigendum to the IE SA decision is directly available here.

Siduv otsus 1/2021, mis käsitleb vaidlust Iirimaa järelevalveasutuse tehtud otsuse eelnõu üle seoses äriühinguga WhatsApp Ireland isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 65 lõike 1 punkti a alusel 721 KB
Members: