Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Tetra Pak

2020
Type of BCR: 
Controller
Kompetentā iestāde (vadošie BCR):
Categories of data subjects: