Europeiska dataskyddsstyrelsen

Tetra Pak

2020
Type of BCR: 
Controller
Behörig myndighet (ansvarig tillsynsmyndighet för bindande företagsbestämmelser):
Categories of data subjects: