Europos duomenų apsaugos valdyba

Tetra Pak

2020
Type of BCR: 
Controller
Kompetentinga institucija (vadovaujanti įstaiga, nustatanti įmonėms privalomas taisykles):
Categories of data subjects: