Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – sedemnajsto plenarno zasedanje

Thursday, 30 January, 2020
EDPB

Bruselj, 30. januar – Dne 28. in 29. januarja so se organi za varstvo podatkov v EGP in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov (v nadaljevanju odbor), sestali na sedemnajstem plenarnem zasedanju. Na plenarnem zasedanju je potekala razprava o številnih temah.
 
Odbor je sprejel mnenja o akreditacijskih zahtevah za organe za spremljanje kodeksov ravnanja, ki so jih odboru predložili belgijski, španski in francoski nadzorni organi. Namen teh mnenj je zagotoviti usklajeno in pravilno uporabo meril s  strani nadzornih organov v EGP.

Odbor je sprejel osnutek Smernic o povezanih vozilih. Ker vozila postajajo vse bolj povezana, količina podatkov, ki se ustvari o voznikih in potnikih v teh povezanih vozilih, hitro narašča. Smernice odbora se osredotočajo na obdelavo osebnih podatkov v zvezi z nepoklicno uporabo povezanih vozil s strani posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Natančneje, smernice obravnavajo osebne podatke, ki jih obdeluje vozilo, in podatke, ki jih vozilo posreduje kot povezani pripomoček. Smernice bodo predložene v javno posvetovanje.

Odbor je po javnem posvetovanju sprejel končno verzijo Smernic o obdelavi osebnih podatkov z video napravami. Namen smernic je pojasniti, kako se Splošna uredba o varstvu podatkov uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri uporabi video naprav, in zagotoviti dosledno uporabo Splošne uredbe o varstvu podatkov v zvezi s tem. Smernice zajemajo tako tradicionalen videonadzor kot pametne video naprave. Smernice med drugim obravnavajo zakonitost obdelave, vključno z obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, uporabo izjeme domače dejavnosti in razkritje posnetkov tretjim osebam. Po javnem posvetovanju je bilo sprejetih več sprememb.

Odbor je sprejel mnenji o osnutkih akreditacijskih zahtev za organe za certificiranje, ki sta ju odboru predložila nadzorna organa Združenega kraljestva in Luksemburga. To sta prvi mnenji o akreditacijskih zahtevah za organe za certificiranje, ki ju je sprejel odbor. Namen teh mnenj je vzpostaviti dosleden in usklajen pristop glede zahtev, ki jih bodo nadzorni organi in nacionalni akreditacijski organi uporabljali pri akreditaciji organov za certificiranje.

Odbor je sprejel mnenje o osnutku sklepa glede zavezujočih poslovnih pravil skupine Fujikura Automotive Europe, ki ga je odboru predložil španski nadzorni organ.

Pismo o nepoštenih algoritmih
Odbor je sprejel pismo v odgovor na prošnjo poslanke Evropskega parlamenta Sophie in’t Veld o uporabi nepoštenih algoritmov. Pismo vsebuje analizo izzivov, ki jih predstavlja uporaba algoritmov, pregled ustreznih določb Splošne uredbe o varstvu podatkov in obstoječih smernic, ki obravnavajo ta vprašanja, ter opisuje delo, ki so ga že opravili nadzorni organi.

Pismo Svetu Evrope o Konvenciji o kibernetski kriminaliteti
Potem ko je odbor prispeval k postopku posvetovanja v zvezi s pogajanji o drugem dodatnem protokolu h Konvenciji Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti (Budimpeštanska konvencija), je več članov odbora dejavno sodelovalo na konferenci Octopus v okviru Sveta Evrope za kibernetsko kriminaliteto. Odbor je po konferenci sprejel pismo, v katerem je poudaril, da je treba v navedeni dodatni protokol h konvenciji vključiti stroge zaščitne ukrepe za varstvo podatkov in zagotoviti njegovo skladnost s Konvencijo št. 108 ter s Pogodbama EU in Listino o temeljnih pravicah.

Opomba za urednike:
Opozarjamo, da so vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, predmet potrebnih pravnih, jezikovnih in oblikovnih pregledov ter bodo na voljo na spletišču Evropskega odbora za varstvo podatkov, ko bodo dokončani.