Meitheal Oibre Airteagal 29

Is í Meitheal Oibre Airteagal 29 an mheitheal neamhspleách Eorpach a dhéileáil le saincheisteanna a bhaineann le cosaint príobháideachais agus sonraí pearsanta suas go dtí an 25 Bealtaine 2018 (dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí). Is féidir breathnú ar an nuacht chartlannaithe ar fad ar (Mheitheal Oibre Airteagal 29) anseo:

 

Meitheal Oibre Airteagal 29