Sekretariát sboru

Sekretariát, jehož služby poskytuje evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ), zajišťuje sboru analytickou, administrativní a logistickou podporu.

Tato podpora zahrnuje přípravu stanovisek a organizování zasedání sboru a zajišťování komunikace.

Ačkoliv pracovníky sekretariátu zaměstnává EIOÚ, pracují podle pokynů předsedy sboru.

Podmínky spolupráce mezi sborem a EIOÚ jsou stanoveny v memorandu o porozumění.

 

Kontaktujte nás