Dikjarazzjoni dwar il-Pakkett dwar is-Servizzi Diġitali u lIstrateġija dwar id-Data