Avaldus digiteenuste paketi ja andmestrateegia kohta