Изявление 2/2019 относно използването на лични данни в хода на политическите кампании

13 March 2019
Изявление 2/2019 относно използването на лични данни в хода на политическите кампании 75.77 KB
Annex I to Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns 454.59 KB
Members: