Uttalande 2/2019 om användningen av personuppgifter i samband med politiska kampanjer

13 March 2019
Uttalande 2/2019 om användningen av personuppgifter i samband med politiska kampanjer 68.83 KB
Annex I to Statement 2/2019 on the use of personal data in the course of political campaigns 454.59 KB
Members: