ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Επιστολές

Used for publications in “Our work > Letters”

Filters

Pages

EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection

12 July 2019
EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection  190.73 KB
EDPB-EDPS Joint Response to the LIBE Committee on the impact of the US Cloud Act on the European legal framework for personal data protection (annex)  328.2 KB

EDPB letter on Spanish electoral law

23 January 2019
EDPB letter on Spanish electoral law  55.52 KB
Θεματικές ενότητες:

Pages