ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Επιστολές

Used for publications in “Our work > Letters”

Filters

Pages

EDPB Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic

14 April 2020
EDPB Letter concerning the European Commission's draft Guidance on apps supporting the fight against the COVID-19 pandemic  92.98 KB

Pages