Europees Comité voor gegevensbescherming

Richtsnoeren 4/2018 inzake de accreditatie van certificeringsorganen op grond van artikel 43 van de algemene verordening gegevensbescherming (2016/679)

14 December 2018
Richtsnoeren 4/2018  197.95 KB
Member states: