Европейски комитет за защита на данните

Насоки 4/2018 относно акредитацията на сертифициращите органи съгласно член 43 от Общия регламент относно защитата на данните (2016/679)

14 December 2018
Насоки 4/2018  461 KB
Държави членки: