Vyhlásenie o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems

17 July 2020
Vyhlásenie o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-311/18 — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems 95.54 KB
Members: