Oświadczenie w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi Schremsowi

17 July 2020
Oświadczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18 – Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland i Maximillianowi Schremsowi 84.83 KB
Members: