Mnenje št. 7/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Islandije glede dejanj obdelave, za katera velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(4) SUVP)

12 March 2019
Mnenje št. 7/2019 o osnutku seznama pristojnega nadzornega organa Islandije glede dejanj obdelave, za katera velja zahteva po oceni učinka v zvezi z varstvom podatkov (člen 35(4) SUVP) 363.64 KB
Members: