Atzinums 28/2022 par europrivātuma sertifikācijas kritērijiem attiecībā uz kolēģijas apstiprinājumu par Eiropas datu aizsardzības zīmogu saskaņā ar VDAR 42. panta 5. punktu

10 October 2022
Atzinums 28/2022 819.97 KB
Topics: