Становище 28/2022 относно критериите за сертифициране Europrivacy във връзка с тяхното одобряване от ЕКЗД като Европейски печат за защита на данните в съответствие с член 42, параграф 5 от ОРЗД

10 October 2022
Становище 28/2022 824.3 KB
Topics: