ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 27/2020 on the draft decision of the Danish Supervisory Authority regarding the Controller Binding Corporate Rules of Coloplast Group