Opinia 26/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy luksemburski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych

4 December 2018
Opinia 26/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy luksemburski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych 1.25 MB
Members: