Opinjoni 20/2018 dwar l-abbozz tal-lista tal-awtorità superviżorja kompetenti tal-Iżvezja rigward l-operazzjonijiet ta’ pproċessar soġġetti għar-rekwiżit ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (l-Artikolu 35(4) tal-GDPR)

3 October 2018
Opinjoni 20/2018 dwar l-abbozz tal-lista tal-awtorità superviżorja kompetenti tal-Iżvezja rigward l-operazzjonijiet ta’ pproċessar soġġetti għar-rekwiżit ta’ valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data (l-Artikolu 35(4) tal-GDPR) 137.5 KB
Members: